Mënyra më e mirë për të shtypur

SHËRBIMET

Këtu mund të njoftoheni me disa nga shërbimet që ne ofrojmë, si dhe për punët e përfunduara deri tash dhe bashkëpunëtorët tanë.

3D REKLAMA

Reklamat më të shpeshta në treg në 3 dimensione, që bëhen përmes materialeve të ndryshme.

SERIOGRAFIA

Njëra ndër teknikat e shtypit, që e kemi specialitet. Kemi përvojë të madhe në këtë lëmi dhe paisjet më të mira në vend për këtë lloj printimi.

SHTYP DIGJITAL

Shtypi digjital i referohet metodave të printimit nga paisjet digjitale në llojllojshëmëri materiali. Ju zgjedhni, ne ua bëjmë gati.

AUTOGRAFIKA

Një punë që kërkon kujdes dhe precizitet të veçantë, ndërsa kompania juaj do të jetë prezente kudo që udhëtoni.

REKLAMA

Të ndryshme, prej të cilave mund t'i zgjedhni sipas kërkesës, ose të konsultoheni për më të mirën për biznesin tuaj.

3D VIZITKARTELA

Përveç vizitkartelave standarde, ne ofrojmë edhe vizitkartelat 3 dimensionale që janë në trend. Ato krijojnë një imazh tjetër për ju dhe biznesin tuaj.